Gro Setereng, Jørgen Scheel (Mediateket) og Trond Valvik (brg)
Mediateket
mediahubnet