Gro Setereng, Jørgen Scheel (Mediateket) og Trond Valvik (brg)
Gro Setereng - portrettbilde
mediahubnet